De Nationale Reddingsvloot (NRV), een samenstelling van eenheden vanuit de brandweerorganisatie en de Reddingsbrigade, was actief in Limburg en Luik (België). De IJmuider Reddingsbrigade maakt onderdeel uit van de reddingsvloot. In de onderstaande tijdslijn schetsen wij een beeld van onze inzet. Lees ook het bijbehorende nieuwsbericht dat we gedurende de inzet continu hebben bijgewerkt.

Landelijk actiecentrum

15 juli - 01.00 uur

Enkele leden van de IJRB zijn speciaal opgeleid om leiding te geven bij grote incidenten (Officier van Dienst-Reddingsbrigade of Ovd-Red). Twee leden zijn in de nacht opgeroepen om te helpen in het landelijke actiecentrum in IJmuiden. Vanuit dit actiecentrum wordt de gehele Nationale Reddingsvloot aangestuurd.

Coördinatoren worden opgeroepen

Vooralarm

15 juli - 03.00 uur

De IJmuider Reddingsbrigade krijgt een vooralarm. Het vooralarm betekent dat er één volledige eenheid (vaartuig, voertuig en bemanning) volledig gereed moet staan om binnen één uur te vertrekken naar het rampgebied.

We staan paraat

Vertrek naar Luik

15 juli - 12.00 uur

Peleton 2 van de NRV, waar Regio Kennemerland deel van uitmaakt, wordt daadwerkelijk opgeroepen om hulp te verlenen in Luik (België). De eenheden hebben zich verzameld om in colonne naar Luik te rijden.

265 km

Aankomst in Luik

15 juli - 18.30 uur

Diverse locaties in Luik zijn bekeken en de vrijwilligers zijn lopend en met boten het gebied in gegaan. Ze zijn langs de deuren gegaan om te helpen bij de evacuatie.

Aan de slag

Slapen

16 juli - 02.00 uur

Rond 02.00 uur was de hulpverlening voorbij. Na een evaluatie konden de leden even slapen in een sporthal.

Korte nachtrust

Ochtendbriefing

16 juli - 07.00 uur

Om 07.00 uur is de ochtendbriefing. Onze eenheid staat op de planning voor een verkenning in verschillende dorpen, op zoek naar mogelijke problemen.

Verkenning

Verkenning

16 juli - 09.30 uur

De leden zien diverse dorpen die behoorlijk verwoest zijn door het water. De huizen moeten gecontroleerd worden om te zien of er nog bewoners aanwezig zijn die er wellicht niet zelfstandig uit kunnen komen.

Een stroom aan vernieling

Einde inzet in Luik

16 juli - 15.00 uur

De inzet van de Nederlandse Reddingsvloot in België is niet meer noodzakelijk. De redders reizen terug naar het verzamelpunt bij Maastricht. Vanaf die plaats worden ze met een touringcar richting IJmuiden gebracht.

België bedankt ons

Aflossing richting Limburg

16 juli - 16.00 uur

Een tweede ploeg van de IJRB vertrekt naar het zuiden van Limburg om de eerste ploeg af te lossen.

Nieuwe inzet in Limburg

Inzet ten einde

17 juli - 02.00 uur

De veiligheidsregio bepaalt dat er geen inzet meer nodig is van de Nationale Reddingsvloot. Onze eenheid kan retour naar IJmuiden. Vanwege het tijdstip overnacht de ploeg in Maastricht en gaat ’s ochtends terug.

We stonden stand-by voor als de dijken doorbraken

Retour in IJmuiden

17 juli - 12.45 uur

De tweede ploeg is zonder inzet weer retour in IJmuiden. Ondertussen wordt er alweer gesproken over een volgende inzet.

Zonder incidenten retour

Tweede vooralarm

17 juli - 14.15 uur

De eenheden uit regio Kennemerland gaan weer in vooralarm. Er is op dit moment geen eenheid van de IJRB in Limburg. Wel zijn andere eenheden nog actief met de bewaking van de dijken. Als de situatie verslechtert, dan moeten de eenheden met spoed ter plaatse komen.

We staan weer paraat

Weer in colonne naar Limburg

18 juli - 11.00 uur

De eenheden uit Noord-Holland krijgen de opdracht om te verzamelen in Gennep (Noord-Limburg). Daar krijgen ze verdere instructies.

Gaan de dijken het houden?

Instructies van de OvD-Red

18 juli - 15.00 uur

De instructie van de OvD-Red is om de eenheden op te splitsen en te verspreiden in het gebied. Op strategische plekken wordt de wacht gehouden en gecontroleerd of het waterpeil nog verder stijgt of dat de situatie verbetert.

Officier van Dienst Reddingsbrigade

Einde inzet Nationale Reddingsvloot

18 juli - 21.30 uur

Na het veelvuldig controleren van de situatie wordt er besloten dat de inzet van de Nationale Reddingsvloot niet meer noodzakelijk is. Er wordt in Bergen (Limburg) met het gehele peloton nabesproken, waarna de vrijwilligers naar huis kunnen.

Alle eenheden naar huis

Retour in IJmuiden

19 juli - 01.00 uur

De ploeg is retour bij De Waecker in IJmuiden. Het materiaal wordt in de garage gezet en de leden gaan slapen.

Snel opruimen en naar bed

Actiecentrum sluit

19 juli - 01.30 uur

Nu alle eenheden van de Nationale Reddingsvloot retour zijn, sluit ook het landelijk actiecentrum. Onze leden kunnen na 4 lange dagen en nachten, met weinig slaap, ook eindelijk uitrusten.

Iedereen veilig thuis

Schoonmaken en opruimen

19 juli - 11.00 uur

Al het materiaal wordt schoongemaakt en opgeruimd. Klaar voor een mogelijke nieuwe inzet. Voorlopig zijn de leden van de IJmuider Reddingsbrigade niet meer nodig voor de watersnood. Maar als de dreiging weer stijgt, dan staat iedereen weer paraat om met man en macht te helpen.

Terug in de rust-stand

Reddingsbrigade steunen?

Deel deze tijdslijn!