Veilig recreëren

Algemeen

Om uw dagje strand zo veilig mogelijk te maken, hebben we een aantal tips waar u even bij stil kunt staan, voordat u naar het strand gaat:

 1. Ga alleen zwemmen op plaatsen waar dat is toegestaan en waar toezicht wordt gehouden door de reddingsbrigade;
 2. Houd kinderen altijd in de gaten, zowel in het water als op het strand. Blijf in het water op armlengte afstand van kleine kinderen;
 3. Kunt u niet zwemmen? Ga dan maximaal tot uw knieën in het water;
 4. Zwem niet in de buurt van muien (zie hieronder bij muien);
 5. Alcohol en zwemmen gaan niet samen. Dit is levensgevaarlijk;
 6. Zwem nooit alleen. Zelfs de beste zwemmer kan in problemen raken, bijvoorbeeld door kramp;
 7. Gebruik bij aflandige wind (wind die richting zee staat) geen drijvende voorwerpen;
 8. Graaf op het strand geen diepe kuilen (vanwege instortings- en verstikkingsgevaar);
 9. Houd u aan de aangewezen zones voor diverse watersporten;
 10. Volg de aanwijzingen van de reddingsbrigade altijd op;
 11. Smeer u voldoende in tegen verbranding;
 12. Wordt u gestoken door een kwal, ga dan langs de post van de reddingsbrigade of spoel de plek met zeewater.

Kind vermist

Op een druk strand kan het gebeuren dat u uw kind kwijtraakt in de menigte.

Als u uw kind uit het oog verloren bent en niet meer terug kan vinden, maak dan contact met iemand van de reddingsbrigade. Op drukke dagen staat er vaak een mobiele hulppost van de IJRB op het strand. Ook kunnen er Lifeguards over het strand rijden of lopen. De auto’s van de reddingsbrigade zijn duidelijk herkenbaar. Een lopende patrouille van de IJRB bestaat meestal uit 2 Lifeguards in een fel geel shirt met een rode broek.
De Lifeguards kunnen u helpen met het opsporen van uw kind.

Als u geen Lifeguards tegenkomt op het strand, dan kunt u naar de post van de reddingsbrigade gaan. Deze bevindt zich net achter het duin bij IJmuiden aan Zee, aan het einde van het parkeerterrein. Ook vanuit de reddingspost kan een zoekactie opgestart worden.

Hieronder de algemene tips van Reddingsbrigade Nederland over (het voorkomen van) vermiste kinderen:

 1. Houd kinderen altijd in de gaten, zowel in het water als op het strand. Blijf in het water op een armlengte afstand van kleine kinderen;
 2. Doe uw kind een 06-polsbandje om met hun naam en uw telefoonnummer erop;
 3. Zorg dat u uw mobiele telefoon mee heeft, dat deze aan staat en voldoende opgeladen is;
 4. Spreek een herkenbaar vast punt af, voor als jullie elkaar kwijtraken, bijvoorbeeld een strandtent of verdwaalpaal met herkenbare afbeelding;
 5. Kind kwijt? Waarschuw direct de reddingsbrigade, meld het bij een strandtent en begin met zoeken. Een verdwaald kind lopen meestal eerst met de zon in de rug weg. Kinderen met lange haren lopen vaak tegen de wind in;

Is uw kind terecht? Word niet boos op uw kind, maar wees blij het weer te zien en troost uw kind indien nodig.

mobiele post L200 terreinwagen lifeguards

Mule lifeguard strand

Eb en vloed, muien, zwinnen en zandbanken

Door de aantrekkingskracht van de zon en de maan hebben we op aarde twee keer per dag vloed (hoogwater) en twee keer per dag eb (laagwater). Tussen eb en vloed loopt het strand langzamer steeds voller met water. Dit gebeurt eerst via de muien en zwinnen. Later komen ook de hoger gelegen zandbanken onder water te staan.

Deze situatie is gevaarlijk voor kinderen die op de droge zandbank aan het spelen zijn. Ze zijn zich niet bewust van het feit dat het zwin achter ze volloopt met water. Als dan uiteindelijk ook de zandbank onder water komt te staan, moeten ze door het diepe zwin terug naar het droge strand. Laat uw kinderen dus niet alleen op de zandbank spelen, maar houd ze goed in de gaten.

Een mui is een onderbreking in de zandbank, die u bij laagwater kunt herkennen aan de geulen, waardoor het zeewater vanuit het zwin terugstroomt naar zee.
In een mui is de stroming sterk en deze stroming trekt altijd richting zee.

mui muistroom ontsnappen tip

Landwind en zeewind (aflandige en aanlandige wind)

Landwind of aflandige wind betekent dat de wind van het land komt en naar zee blaast. Langs de Nederlandse kust (van Den Helder tot Hoek van Holland) is dit het geval bij oostenwind.
Bij aflandige wind zijn er een aantal gevaren:

 1. Drijvende voorwerpen drijven snel af richting zee;
 2. De zee in zwemmen gaat vrij makkelijk, maar op de terugweg heeft u wind en stroming tegen;
 3. Omdat de onderstroom bij aflandige wind naar de kust gericht is, worden kwallen meegevoerd over de zeebodem tot op het strand.

Zeewind of aanlandige wind betekent dat de wind vanuit zee komt en naar het land blaast. Dit is langs de kust dus het geval bij westenwind.
Bij zeewind zijn er andere gevaren dan bij landwind:

 1. Er staan vaak hogere golven, die u omver kunnen werpen;
 2. Er staat een sterke onderstroom naar zee, die u om kan trekken en waardoor u een stukje de zee in kan worden getrokken. Opstaan gaat ook moeilijker door de sterke onderstroom.

Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO)

Voor al uw EHBO-gevallen kunt u terecht bij de reddingsbrigade. Alle Lifeguards hebben een EHBO-diploma en kunnen u dus assisteren bij diverse verwondingen, hinderlijke splinters of schelpjes, wespensteken, kwallenbeten, maar ook bij ernstigere ongevallen, zoals botbreuken of wegrakingen. De IJRB staat in rechtstreekse verbinding met de ambulancedienst.

U kunt zich melden bij de reddingspost, de mobiele post op het strand of bij een lopende of rijdende patrouille. De Lifeguards hebben een EHBO-tas bij zich en ook in de auto zijn EHBO-materialen aanwezig.

Kitesurfen

Kitesurfen is op de stranden van IJmuiden alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen watersportzones (zie regelgeving).

De reddingsbrigade heeft de volgende tips om op een veilige manier te genieten van het kitesurfen:

  1. Volg een cursus bij een kite-vereniging;
  2. Volg de aangegeven veiligheidsinstructies op de locatie;
  3. Houd de weerberichten goed in de gaten;
  4. Bepaal of u fit en capabel genoeg bent om met bepaalde weersomstandigheden op een bepaalde locatie te gaan kitesurfen;
  5. Controleer, voordat u het water op gaat, of het materiaal en het veiligheidssysteem goed functioneert;
  6. Ga niet alleen kitesurfen;
  7. Neem een noodsignaal mee om de reddingsbrigade te waarschuwen in geval van nood;
  8. Markeer uw materiaal met uw naam en telefoonnummer, zodat bij het aantreffen van uw materiaal contact met u kan worden opgenomen;
  9. Laat u, om wat voor reden dan ook, materiaal onbemand achter op het water of op het strand, meld dit dan bij het Kustwachtcentrum via telefoonnummer 0223-542300. Dit voorkomt onnodige zoekacties;
  10. Kite alleen in de daarvoor aangewezen zones.