Opleidingen

De commissie Opleidingen zorgt voor het opleiden en nascholen van alle strandploegleden en instructeurs van de IJRB. Hiervoor worden diverse cursussen georganiseerd. Deze cursussen worden gegeven door interne en externe deskundige instructeurs. De coördinator Opleidingen bewaakt het opleidingstraject van de actieve leden en roept nieuwe strandploegleden op uit het zwembad.

Meer informatie over de zwemopleidingen vindt u bij Zwemles – ABC en Zwemles – Zwemmend Redden.

Junior Lifeguard redding met rescueboard Reddingsbrigade IJmuiden (IJRB)

Junior Lifeguard

Beginnende strandwachten worden eerst opgeleid tot Junior Lifeguard. Ze krijgen theoretisch onderwijs over de zee, wind en stroming, getijden en het werk van de reddingsbrigade. In de praktijk leren ze hoe ze zichzelf kunnen redden in zee en hoe ze met diverse reddingsmethoden andere mensen kunnen redden.

Lifeguard opleiding leidinggeven reddingsbrigade IJmuiden IJRB

Lifeguard

Na het behalen van het diploma Junior Lifeguard kunnen de cursisten doorstromen naar Lifeguard. Van Lifeguards wordt verwacht dat zij in diverse situaties leiding kunnen geven aan een groep Junior Lifeguards. De theorielessen gaan dieper op de stof in en ook in de praktijk wordt meer verwacht, vooral op het gebied van leidinggeven.

Senior Lifeguard opleiding leidinggeven reddingsbrigade IJmuiden IJRB

Senior Lifeguard

Ervaren Lifeguards kunnen daarna starten met de opleiding Senior Lifeguard. Senior Lifeguards geven leiding aan het gehele team en worden daarom ook wel teamleiders genoemd. Senior Lifeguards in opleiding lopen minimaal 2 seizoenen stage bij ervaren teamleiders.

Opleiding Lifeguard Schipper, leer redden met een boot

Lifeguard Schipper

De opleiding Lifeguard Schipper bestaat uit twee delen.
Allereerst leren de (Junior) Lifeguards varen in de reddingsboten van het type AB en bondsreddingsvlet. Er is aandacht voor vaar- en sleeptechnieken, regelgeving en specifieke reddingstechnieken, zoals het benaderen van een drenkeling of het verlenen van hulp aan een kitesurfer.
Vervolgens worden ze verder opgeleid in de snelle reddingsboten (type VSR, PM500 en PM600). Hiervoor moeten de leden ook hun diploma Lifeguard en Klein Vaarbewijs halen. Als ze in alle boten kunnen varen, dan wordt het examen Lifeguard Schipper afgelegd.

Opleiding Lifeguard Schipper specialisatie Waterscooter bij de Reddingsbrigade IJmuiden

Lifeguard Schipper Waterscooter

De opleiding voor het varen op de waterscooter volgt na het behalen van het diploma Lifeguard Schipper. Vanwege de snelheid en andere vaartechniek is dit een aparte training, die ook wordt afgesloten met een examen.
De plankredders worden apart opgeleid en hoeven niet in bezit te zijn van het diploma Lifeguard Schipper, omdat zij de waterscooter in principe niet hoeven te besturen. Ze leren wel hoe ze de waterscooter, in geval van nood, kunnen terugbrengen naar het strand.

Opleiding Lifeguard Chauffeur - Alarmchauffeur Reddingsbrigade IJmuiden

Lifeguard Chauffeur

De opleiding Lifeguard Chauffeur is, net als Lifeguard Schipper, een specialisatie van het diploma Lifeguard. De chauffeurs worden opgeleid om met een reddingsbrigadevoertuig te rijden. Het gaat hierbij om terreinrijden, rijden met aanhangers en rijden met optische en geluidssignalen. Ook veilig rijden over een druk strand en het vervoeren van slachtoffers maakt deel uit van de opleiding. Een Lifeguard Chauffeur kan worden ingezet als first responder bij een ongeval of onwelmelding.

Reddingsbrigade EHBO opleiding

EHBO

Binnen de IJRB worden zowel de opleiding voor het Eenheidsdiploma EHBO van Het Oranje Kruis als de herhalingslessen gegeven, die nodig zijn om het diploma geldig te houden
Het EHBO-diploma is verplicht voor bijna alle andere opleidingen binnen de reddingsbrigade. In de beginnersopleiding wordt toegewerkt naar het examen van Het Oranje Kruis, inclusief reanimatie en AED (automatische externe defibrillator).
In de herhalingscursus wordt de verplichte stof herhaald, maar wordt ook dieper ingegaan op specifieke hulpverleningssituaties bij de reddingsbrigade. Dit laatste vindt zoveel mogelijk plaats door middel van praktijkoefeningen, eventueel gecombineerd met praktijklessen van bijvoorbeeld de Lifeguardopleiding.

Instructeursopleiding zwemles reddingsbrigade IJmuiden

Instructeur

Met behulp van Reddingsbrigade Nederland worden bij de IJRB ook leden opgeleid tot instructeur, voor het lesgeven in het zwembad en/of op het strand.
Deze instructeursopleiding bestaat uit 2 niveaus. Instructeurs niveau 2 zijn in staat om zelfstandig les te geven aan de hand van een aangereikt lesplan. Instructeurs niveau 3 kunnen zelfstandig een lesplan samenstellen en aan de hand hiervan lesgeven of aspiranten begeleiden bij het lesgeven.
Tijdens de opleiding worden de instructeurs in opleiding begeleid door een interne praktijkbegeleider (instructeur niveau 4) en een externe leercoach. Ook de opleiding tot praktijkbegeleider wordt binnen de IJRB aangeboden, in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland en het NOC*NSF.