Zwem-ABC

De IJmuider reddingsbrigade geeft zwemles volgens het nationale Zwem-ABC. Het Zwem-ABC is de basis van goed zwemonderwijs. De Nationale Norm Zwemveiligheid staat gelijk aan het Nationaal Zwemdiploma C. Met dit diploma beheerst iemand de vaardigheden voor zwemmen in een zwembad met attracties en voor zwemmen in open water zonder stroming. De Nationale Zwemdiploma’s A en B zijn tussenstappen naar het complete zwem-ABC.

Licentie Nationale Zwemdiploma’s

Zwemverenigingen mogen het zwem-ABC alleen geven als zij daarvoor een licentie hebben van de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).
Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s zijn getoetst op kwaliteit van de zwemlessen en de zwemexamens.

De IJmuider Reddingsbrigade heeft deze licentie in september 2017 behaald.
Met de Licentie Nationale Zwemdiploma’s kiest u voor zekerheden, zoals:

 • Gediplomeerde en gekwalificeerde zweminstructeurs, die werken volgens de Gedragscode Zwembranche, die een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben en die jaarlijks bijgeschoold worden;
 • Een heldere zwemlesmethode met voortgangsbewaking;
 • Erkende zwemdiploma’s die voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid;
 • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.
Licentiehouder Nationale Zwemdiploma's

Zwemles bij de IJRB

De IJRB geeft elke vrijdagavond zwemles in het zwembad ‘De Heerenduinen’. Tussen 18.00 uur en 20.15 uur wordt het zwem-ABC gegeven, verdeeld over 3 lesuren. De zwemlessen duren 45 minuten. Kinderen kunnen starten met zwemles vanaf de leeftijd van 5 jaar. Kinderen kunnen al eerder worden aangemeld, via het inschrijfformulier. Er is een wachtlijst voor het zwem-ABC. Kinderen zullen worden opgeroepen op volgorde van de aanmelddatum.

Zwemveiligheid kan alleen behouden worden door oefeningen. Het is, volgens de Nationale Norm Zwemveiligheid, belangrijk om te blijven zwemmen. De IJRB biedt hiervoor na het zwem-ABC een vervolg aan met de verschillende diploma’s zwemmend redden.

Lesmethode

De Reddingsbrigade wil iedereen laten genieten van het water, wat volop aanwezig is in Nederland. Het voorkomen van de verdrinkingsdood is hierin haar missie. De IJmuider Reddingsbrigade heeft daarom gekozen om tegen een relatief lage prijs goed zwemonderwijs aan te bieden in de gemeente Velsen.

De IJRB werkt volgens de methode Zwem-ABC van de Nationaal Raad Zwemveiligheid (NRZ). Het Zwem-ABC richt zich in eerste instantie op het kunnen ‘overleven’ in het water en voegt daar elementen voor plezier aan toe. De lessen duren 45 minuten en de groepsgrootte varieert van 6 tot 10 kinderen. De zwemlessen beginnen met watergewenning, waarbij kinderen op spelenderwijs het water leren kennen. Dit gebeurt in een bad waar de kinderen gemakkelijk kunnen staan (circa 50 centimeter diepte). Aan de hand van eindtermen wordt er per kandidaat individueel besloten of zij toe zijn aan de volgende stap.

De IJRB focust eerst op de enkelvoudige rugslag. Daarna worden de andere zwemslagen aangeleerd. Nadat de kandidaten de enkelvoudige rugslag, schoolslag, rugcrawl en borstcrawl kunnen uitvoeren, gaan zij in een groter bad met meer diepte oefenen. Wanneer zij voldoende techniek van de zwemslagen beheersen en voldoende kracht hebben om een hele baan (25 meter) te zwemmen, wordt er ook een gedeelte van de zwemles met kleding aan gezwommen. Wanneer de kandidaten de eindtermen goed beheersen, worden zij opgegeven voor het zwemexamen.

De IJmuider Reddingsbrigade organiseert een zwemexamen wanneer er voldoende kandidaten op niveau zijn. Daarom zijn er per jaar meerdere examens.

De Norm voor zwemveiligheid bestaat uit zwemdiploma A, B en C

Inschrijven zwemles

Inschrijven voor de zwemlessen bij de IJmuider Reddingsbrigade kan hier.

Gedragscode en klachtenprotocol

Alle instructeurs werken volgens de gedragscode van de zwembranche en zijn in het bezit van een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag). Mocht u toch een klacht hebben, bespreek dit dan met ons bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon en meldpunt ongewenst gedrag

De IJmuider Reddingsbrigade streeft naar een klimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Wij vinden het belangrijk dat zowel de ouder(s), verzorger(s) en leden in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen.

Ondanks alle regels en de VOG kunnen incidenten nooit volledig uitgesloten worden. Daarom zijn er verschillende manieren om incidenten te melden:

 1. Via de vertrouwenscontactpersoon van de IJmuider Reddingsbrigade via ;
  De vertrouwenscontactpersoon is geen lid van het bestuur of een commissie. De vertrouwenscontactpersoon onderzoekt incidenten en neemt, na eventueel overleg met Reddingsbrigade Nederland of NOC*NSF, passende acties. De vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht.
 2. Via de vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) van Reddingsbrigade Nederland;
  Meer informatie over deze contactpersonen vindt u hier.
 3. Via het landelijk meldpunt bij NOC*NSF;
  Het Centrum Veilige Sport Nederland van het NOC*NSF biedt u deskundige hulpverleners voor een luisterend oor of advies. Zij zijn bereikbaar via 0900 202 5590 (gratis) of www.centrumveiligesport.nl

Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via

Alles over zwemles

De website allesoverzwemles.nl is een platform speciaal voor ouders met vragen over zwemles. Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders op www.allesoverzwemles.nl.