De vereniging

De IJmuider Reddingsbrigade, kortweg IJRB, is opgericht op 30 maart 1933. De IJRB heeft ongeveer 375 leden, waarvan er ongeveer 80 actief zijn als Lifeguard (strandwacht) of instructeur. Deze Lifeguards en instructeurs zijn allemaal vrijwilliger. Voor de financiering is de IJmuider Reddingsbrigade afhankelijk van gemeentelijke subsidie, sponsors en giften. Lees meer over de financiële ondersteuning van de IJRB onder het kopje Sponsoring.

Missie en visie

De missie van Reddingsbrigade Nederland en dus ook van de IJRB is “het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood”.

De IJRB doet dit door mensen te leren zwemmen en door ze op te leiden tot zwemmend redder. Zo leren mensen om zichzelf en anderen te redden. Daarnaast wordt het strand van IJmuiden bewaakt door de Lifeguards en kan er, in geval van nood, 24 uur per dag een beroep worden gedaan op de alarmploeg.

Bestuur

Het bestuur van de IJmuider Reddingsbrigade wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met een bestuurslid Strand en een bestuurslid Zwembad. Het bestuur wordt daarnaast geadviseerd door de coördinator Opleidingen.

De bestuursleden worden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering benoemd door de leden van de IJRB. Ze hebben een benoeming voor 3 jaar. Daarna kunnen zij zich herkiesbaar stellen.

Het huidige bestuur van de IJRB bestaat uit:
Voorzitter: Sven van den Goorbergh
Secretaris: Irene Bal
Penningmeester: Anita van der Giessen
Bestuurslid Strand: Kees Buis
Bestuurslid Zwembad: Kim de Vlieger

Organisatie reddingsbrigades

De IJmuider Reddingsbrigade is 1 van de ongeveer 160 reddingsbrigades in Nederland.
Deze reddingsbrigades zijn aangesloten bij een overkoepelende bond; Reddingsbrigade Nederland.
De verschillende reddingsbrigades hebben diverse taken, grofweg onder te verdelen in drie aandachtsgebieden:

  • Opleidingen;
  • Waterhulpverlening (toezicht, hulpverlening en inzet Nationale Reddingsvloot);
  • Lifesavingsport.

Per reddingsbrigade is het wisselend welke taken uitgevoerd worden. Sommige brigades verzorgen alleen de zwemopleiding, andere brigades (waaronder de IJRB) voeren één of meerdere taken uit.