De Verenigde Naties riepen eerder dit jaar 25 juli uit tot World Drowning Prevention Day (WDPD), Werelddag ter voorkoming van verdrinking. Reddingsbrigade Nederland ofwel de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) staan op 25 juli stil bij wat er nodig is om de veiligheid in, op en langs het water verder te vergroten.

Het doel is om het bewustzijn te vergroten rondom preventie van verdrinking en de noodzaak van gecoördineerde sectoroverstijgende maatregelen teneinde de waterveiligheid te verbeteren, om daarmee het aantal vermijdbare verdrinkingsongevallen te verminderen.

Taart van gemeente Velsen

De gemeente Velsen waardeert de inzet van de IJmuider Reddingsbrigade ter voorkoming van de verdrinkingsdood en het verlenen van hulp wanneer dat nodig is. Dit weekend werd de strandploeg verrast met een lekkere slagroomtaart van het voltallige college van B&W. De taart was ter gelegenheid van de eerste World Drowning Prevention Day, maar tevens een moment om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet in België en Limburg.

Wat is belangrijk bij het voorkomen van verdrinking?

Dus, wat moet je doen?

  • Zwem nooit alleen

  • Zwem waar dit mag en waar, bij voorkeur, toezicht is

Zie je iemand in de problemen?

  • Roep om hulp

  • Gooi iets wat blijft drijven of steek iets uit wat kan worden gepakt

  • Praat iemand naar de kant

  • Ga er nooit zelf in!

Ben je zelf in de problemen?

  • Raak niet in paniek

  • Ga op je rug drijven of gebruik iets om op te drijven

  • Roep of zwaai om hulp