Dit jaar bestaat de IJmuider Reddingsbrigade 80 jaar. De IJRB heeft hier op bescheiden wijze bij stil gestaan met een reünie op zaterdag 19 oktober 2013 op de reddingspost ‘De Waecker’.

Vanaf 13.00 uur heeft de IJRB veel oud-leden mogen begroeten, die ooit deel hebben uitgemaakt van de strandploeg of het instructeurkorps. Zij hebben samen met de huidige strandploeg en zweminstructeurs terug gekeken op 80 jaar IJRB. De verhalen kwamen los bij diverse oude foto’s, filmpjes en verenigingskleding.

 

Oorkondes
’s Avonds was er een barbecue en feestavond voor alle huidige leden. De actieve leden die al 10 of 20 jaar inzet hebben getoond voor de IJRB, kregen een oorkonde en speldje uitgereikt. Daarnaast kreeg Kees Buis een speciale oorkonde van Reddingsbrigade Nederland voor zijn inzet. Met een speciale dank voor de organisatie van de beveiliging bij de Koningsvaart tijdens de troonswisseling.