Veiligheidsregio Kennemerland organiseerde op donderdagavond 23 mei een grote oefening op het sluizencomplex bij IJmuiden ter hoogte van het Binnenspuikanaal. De oefening startte om 19.00 uur en eindigde rond 22.30 uur. De oefening werd met mensen en materieel zo realistisch mogelijk in scene gezet. Aan de oefening deden 115 hulpverleners mee, 60 figuranten en 40 overige medewerkers.

De betrokken organisaties waren Brandweer Kennemerland, GGD Kennemerland (GHOR/ambulancezorg), Regionale eenheid Noord-Holland van de nationale politie, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de reddingsbrigades van Zandvoort, Bloemendaal, Wijk aan Zee, Haarlem en IJmuiden.

Doel
De veiligheidsregio Kennemerland wil goed voorbereid zijn op incidenten en calamiteiten op het Noordzeekanaal. Met deze oefening toetsen we werkafspraken en procedures bij multidisciplinaire samenwerking en de communicatie tussen de eenheden op het water en op het land.

Het ging om een realistische oefening voor hulpverleners in het veld en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties in het crisisteam Commando Plaats Incident (CoPI). De overige crisisteams en de buitenwereld werden nagespeeld vanuit een responscel.

Scenario
Het scenario was een aanvaring tussen twee schepen ter hoogte van de monding van het Binnenspuikanaal bij de sluizen bij IJmuiden. Door een brand in de machinekamer van een rondvaartboot liep het schip ‘uit het roer’ en kwam in aanvaring met een binnenvaartschip met 3 bemanningsleden aan boord. Een aantal passagiers van de rondvaartboot raakte te water. Het aantal slachtoffers was onbekend. De rondvaartboot heeft veel schade, maakte water en dreigde te zinken.