Update 15 januari 2022:

In de persconferentie gisteravond is aangekondigd dat de zwemlessen weer van start mogen gaan. De commissie zwembad is momenteel bezig om te kijken op welke manier de zwemlessen binnen de gestelde maatregelen kunnen worden opgestart. U zult uiterlijk dinsdag via de nieuwsbrief worden geïnformeerd over de start van de zwemlessen.

Donderdag 13 januari 2022:

Wij krijgen veel vragen of de zwemlessen met de huidige versoepelingen weer gestart mogen worden. Momenteel gelden de onderstaande regels voor zwemles:

  • Zwemlessen voor A-, B- of C-diploma zijn toegestaan tot 5 uur ’s middags. Kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig.
  • Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs laten zien.
  • Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig.

De meest actuele maatregelen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Onze zwemlessen beginnen op vrijdagavond vanaf 18:00 uur. Deze mogen daarom helaas niet doorgaan binnen de huidige regels.

Momenteel moeten wij wel gewoon huur betalen voor het zwembad. Mochten wij via de landelijke overheid, gemeente of het zwembad compensatie of huurvermindering krijgen dan zullen wij dat voordeel doorgeven aan onze leden. Zolang de vereniging geen compensatie of huurkwijtschelding krijgt, kunnen wij geen compensatie aan onze leden bieden. Dit omdat wij met de contributie en zwembadbijdragen de huur moeten bekostigen. Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar door deze wettelijke coronamaatregelen is dit helaas een overmachtsituatie.

Wij hopen dat er snel versoepelingen komen waarbij wij de zwemlessen weer kunnen opstarten. Zodra dit het geval is, zullen wij u daarover informeren via de nieuwsbrief.