Jaarverslag IJmuider Reddingsbrigade 2019

Wegens de coronamaatregelen in 2020 moest de Algemene Ledenvergadering van de IJmuider Reddingsbrigade (IJRB) helaas verplaatst worden. In eerste instantie werd gedacht aan verplaatsen na het najaar, maar al snel bleek dat er ook in het najaar nog geen bijeenkomsten georganiseerd konden worden. Daarom heeft het bestuur besloten om de vergadering online te houden. Het IJRB Jaarverslag over 2019 is daarom ook later dan gewoonlijk goedgekeurd door de leden. Op deze pagina leest u enkele kenmerken uit het jaarverslag en vindt u een link om het gehele jaarverslag te downloaden.

Inleiding

Om de kerntaken te kunnen uitvoeren in het zwembad en op het strand worden er vele uren besteed aan o.a. opleiding & training, onderhoud van het materiaal en de post, overleg en vergaderingen, zowel intern als met externe partijen. Al deze vrijwillige uren dragen bij aan hoe de IJRB uiteindelijk zijn bijdrage levert aan de veiligheid binnen de gemeente Velsen; door mensen te leren zwemmen in het zwembad en door de activiteiten op en rond de stranden binnen het bewakingsgebied.

Ook dit jaar is er naast het geven van zwemles weer veel tijd geïnvesteerd om onze instructeurs verschillende instructeursdiploma’s te laten behalen. Hiermee is de instructeursgroep als geheel weer gegroeid, zowel in aantal gekwalificeerde instructeurs als in kennis en kunde.

De zomer van 2019 was een normale Nederlandse zomer te noemen, wat terug te zien is in de hulpververleningscijfers op het strand.

Het seizoen voor de IJRB wordt echter steeds langer door de toename van watersporten in het voor- en naseizoen. De voer- en vaartuigen van de IJRB worden vaker en langer ingezet dan in het verleden, wat resulteert in meer onderhoud en reparaties. Het duin aan de zuid- en westkant van het gebouw blijft maar aangroeien, waardoor het directe uitzicht op het strand en de zee steeds minder wordt.

De financiële situatie, met name die van de strandbewaking wordt ieder jaar met een klein verlies afgesloten. Voor een deel wordt dit gecompenseerd door het positieve resultaat uit het zwembad. Helaas is dit niet genoeg en het tekort lijkt structureel te worden. Met name doordat de sponsorinkomsten de afgelopen jaren blijven teruggelopen en de kosten stijgen.

Ik wil vanuit mijn kant iedereen die een grote of kleine bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten van de IJRB het afgelopen jaar, bedanken voor zijn of haar inzet.

Sven van den Goorbergh, Voorzitter

Dit jaar is mijn laatste jaar als secretaris geweest voor de IJmuider Reddingsbrigade. Langs deze weg wil ik alle leden, donateurs en sponsors danken voor het vertrouwen en hun steun in de afgelopen jaren.

Ron de Vlieger, Secretaris

Leden aantallen

0
Leden
0
Stijging t.o.v. 2018
0
Donateurs
0
Stijging t.o.v. 2018

Hulpverleningen

Hulpverleningen

Hoeveel hulpverleningen doet de IJRB?

Hulpverleningen

Totaal hulpverleningen (inclusief piersluitingen) 517
Redding (levensbedreigend) 14
Assistentie (niet levensbedreigend) 65
EHBO 45
Klein EHBO 298
Ambulancevervoer 6
EHBO met vervoer 23
Vondeling/vermist 15
Niets aangetroffen 0
Brand 0
Preventie 0
Evenementen 15
Overige 1
Afsluitingen Zuidpier (dagen) 123
Afsluitingen Noordpier (dagen) 74
Afsluitingen Zuidpier 24
Afsluitingen Noordpier 16

Locatie

Waar vinden de hulpverleningen plaats?

Locatie

Binnenmeer 5
Boulevard 6
Buiten bewakingsgebied 1
Duingebied 7
Havens/sluizen 2
IJmuiderstrand (groot) 69
IJmuiderstrand (klein) 2
Jachthaven 5
Noordpier 0
Op zee (binnen de pieren) 8
Op zee (zuidzijde pieren) 31
Op zee (noordzijde pieren) 7
Parkeerplaats 4
Paviljoen 8
Strandhuisje 9
Velsen-Noord 3
Zuidpier 12

Samenwerking

Hoevaak werken we samen?

Samenwerking

Ambulance 37
Politie 19
Dierenambulance 7
Brandweer 4
KNRM 12
RB Bloemendaal 3
EHBZ 2
Rode Kruis 1
Kustwacht 11
RB Wijk aan Zee 6
Traumahelikopter 4
RB Zandvoort 0
Overige 1

Werkuren

Strandbewaking

Reddingspost De Waecker was in 2019 108 dagen geopend. Dat waren 863 uren. De strandploeg bestond in 2019 uit 76 vrijwillige strandploegleden die minimaal 1 dienst hebben gedaan. In totaal besteedden alle strandploegleden samen 8.181 uur aan strandbewaking.

Opleidingen

In 2019 werd 181 keer cursus gegeven. Er waren 16 interne en een aantal externe instructeurs betrokken bij deze opleidingen. In totaal werd er door de instructeurs 687 uur les gegeven. Er waren 79 actieve leden (strandploeg en zweminstructeurs) die minimaal 1 opleidingsmoment hebben bijgewoond in 2019. Een aantal leden kwam tot ruim 30 opleidingsmomenten in 1 jaar.

Alarmploeg

In 2019 is de alarmploeg in totaal 33 keer opgeroepen door de regionale meldkamer of de Kustwacht. Dat heeft 26 inzetten opgeleverd. De overige keren was het incident al opgelost bij aankomst van de alarmploeg of betrof het een loze alarmering.

Evenementen

In 2019 is de IJRB bij in totaal 15 evenementen of bijzondere bewakingen actief geweest. Bij geen van de evenementen waarbij de IJRB een preventieve taak heeft uitgevoerd, zijn ernstige ongelukken gebeurd. Door de IJRB zijn in totaal 761 mensuren in evenementen gestoken.