Wie het Hulpdienstengebouw “De Waecker” wel eens heeft bezocht zal de grote blauwe cheque aan de muur, gedoneerd door het Schipholfonds, zeker kennen. Omdat de periode waarna een nieuwe donatie van deze stichting mocht worden aangevraagd alweer ruimschoots was gepasseerd, werd door onze eigen stichting De Waecker besloten een nieuwe poging te wagen. Ditmaal zouden we als doel de aanschaf van vijf extra overlevingspakken met bijbehorende redvesten aangeven.

Eind oktober kwam een positief antwoord op onze aanvraag: we kwamen voor een donatie in aanmerking. De datum van de uitreiking was aanvankelijk op 2 november vastgesteld, maar moest wegens het onverwachte en veel te jonge overlijden van een van de bestuursleden worden verplaatst. Omdat ik de aanvraag op mij had genomen viel mij de eer te beurt de cheque aan te nemen. In overleg heb ik Fred en Lia Dictus gevraagd mij hierbij te begeleiden.

Op donderdag 17 november werden wij met koffie en (volgens Fred erg lekkere) koek ontvangen in de Brainbox Bar op een mistig Schiphol. De leden van het bestuur hielden de spanning er in door de donaties uit te reiken in volgorde van de hoogte van het bedrag. Er was immers nog niet aangegeven voor welk bedrag wij in aanmerking kwamen. Omdat sommige aanvragen voor vijftig procent werden gehonoreerd begonnen wij gespannen te rekenen en al snel zaten we over de helft van ons gevraagde bedrag. En nog waren we niet aan de beurt…. Erg verrast en blij waren we dan ook toen wij onze aanvraag voor het volledige bedrag van €5965,- gehonoreerd zagen worden.

Na het schudden van handen en maken van foto’s werden we uitgenodigd voor een rondleiding per bus over het zwaar beveiligde Schipholplatform: erg leuk en vooral indrukwekkend om de luchthaven eens vanaf de andere kant te kunnen bekijken. Terug in de Brainbox Bar was er bij een drankje en een knabbeltje gelegenheid tot napraten. We hebben gesproken met Schiphol-TV, die deze bijeenkomst hebben gefilmd, om te zien of zij het resultaat van de donatie kunnen komen filmen; leuk voor het Schipholfonds en een mooie promotie van de brigade, dus hier komen we zeker op terug.

Deze ronde was de laatste serie donaties oude stijl. Het Schipholfonds blijft wel verenigingen, doelen en stichtingen in de regio steunen, maar gaat hier met ingang van volgend jaar een andere vorm aan geven. We blijven dit met belangstelling volgen. Graag wil ik het Schipholfonds nogmaals bedanken voor de gulle gaven en de gezellige en interessante middag.

Tekst: Hans van Velzen