Vandaag is de IJRB 1 cursus van dit jaar afgesloten met een les “kleine blusmiddelen” en een schriftelijk examen.

Om 09:00 uur begon het theoretische deel van de les “kleine blusmiddelen”. Deze cursus wordt gegeven door Gerard van Gelder van het bedrijf ProFhire, één van onze sponsors.

De cursisten van IJRB 1 kregen een presentatie te zien over de eigenschappen en het ontstaan van brand en tenslotte over het blussen van een beginnende brand van kleine blusmiddelen. Tijdens de presentatie werden ook enkele video’s vertoond over de snelheid waarmee brand zich ontwikkelt en over het juiste gebruik van de kleine blusmiddelen.

Na de theorie werd de groep cursisten in tweeën gesplitst. De ene groep ging beneden in de praktijk oefenen en de andere groep moest in het dagverblijf het IJRB 1 examen maken. Daarna werden de groepen gewisseld.

Beneden werd er individueel geoefend met het gebruik van de blusdeken op een brandend pseudo-slachtoffer. Daarna mocht iedereen nog oefenen met een koolzuursneeuwblusser op de brandbakken van ProFhire. Tenslotte werd nog de werking van een sproeischuimblusser gedemonstreerd.

Boven werd er gezweet op een theorie-examen, waarin alle onderdelen van de IJRB 1 cursus voorbij kwamen. Hierbij valt te denken aan het gebruik van de diverse communicatiemiddelen tot het beschrijven van de protocollen van de IJRB.

Alle cursisten krijgen binnenkort een certificaat Kleine Blusmiddelen van ProFhire en tevens een IJRB 1 certificaat. De IJRB wil hierbij Gerard van Gelder bedanken voor zijn bijdrage aan onze IJRB 1 cursus.