De IJmuider Reddingsbrigade (IJRB) heeft een grote rol in de hulpverlening op en rondom de stranden van de gemeente Velsen. Hoewel de gemeente Velsen hiermee ontzettend blij is en trots dat dit gedaan wordt door vrijwilligers, waren er geen afspraken gemaakt over de financiering hiervan. Hoe kon het dat zo’n wezenlijke en waardevolle organisatie voor Velsen voortdurend haar hand moest op houden bij de gemeente om iets essentieels gedaan te krijgen? Onbestaanbaar, vond ook Velsens burgemeester Frank Dales.

Subsidieovereenkomst
Daar komt vanaf nu verandering in. Het houtje-touwtjebeleid waarmee de gemeente het werk van de IJmuider Reddingsbrigade financierde en verantwoordde, wordt strak getrokken en geformaliseerd. Er komt nu een goede werkwijze waarbij we goede werkafspraken hebben. In een speciale subsidiebeschikking zijn ’wensen en eisen over en weer’ vastgelegd. De reddingsbrigade weet waar het aan toe is – de gemeente wat ze mag verwachten.

,,We zijn heel blij dat we deze subsidieovereenkomst hebben kunnen bewerkstelligen’’, zegt voorzitter Van den Goorbergh. ,,We draaien zo’n dertienduizend uur aan strandwerk in een jaar. Wat daarvoor staat, is nu heel wat gestructureerder vastgelegd.’’

Financiering
Voor 2022 heeft de gemeente Velsen een subsidie van €239.138,- aan de IJRB toegekend. Deze subsidie bestaat uit een uitgesteld bedrag van 2021 voor een nieuwe terreinwagen (ruim €90.000,-) en een subsidie voor exploitatie en investeringen in 2022. Het totaalbedrag is voldoende voor de IJRB om alle kosten inclusief aanschaf van materiaal te dekken. Het subsidiebedrag zal per jaar gaan verschillen, afhankelijk van de (investerings)begroting van de IJRB.