Zaterdag 28 mei 2011 was de jaarlijkse jeugddag voor de zwemmende leden van 8 t/m 12 jaar. De leden hebben tijdens deze dag het werk van de Reddingsbrigade op het strand ontdekt.

’s Ochtends vroeg begon de Jeugdcommissie met de spullen klaar te maken voor de IJRB Jeugddag. Door de harde wind konden niet alle onderdelen doorgaan zoals gepland. De IJRB Jeugdcommissie heeft ’s ochtends nog de planning kunnen veranderen, zodat de jeugddag toch nog door kon gaan.

De kandidaten kwamen rond 1 uur ’s middags naar het hulpdienstengebouw De Waecker. De kandidaten werden in vier verschillende groepen verdeeld en gingen met deze groep 4 onderdelen van ongeveer 45 minuten doen. De onderdelen waren gekoppeld aan het werk van de Reddingsbrigade in IJmuiden.

Zo kregen de kinderen een rondrit met de reddingsbrigade-auto door een deel van het bewakingsgebied, waarbij ze uitleg kregen over de objecten die ze onderweg tegen kwamen. Een ander onderdeel was het varen in reddingsboten. De kinderen gingen in een reddingsvlet door de jachthaven varen en langs het kleine strand. Ook hebben de kinderen een kleine oefening gedaan, de ene groep ging oefenen met een EHBO-onderwerp, de andere met het vervoeren van een slachtoffer.

De dag werd afgesloten samen met de ouders door een reddingsshow. De gehele groep stond in de regen en in de wind op het strand, toen men een (oefen)slachtoffer in het water zag liggen. De auto, met strandwachten in overlevingspakken, kwam er al snel aan. De strandwachten gingen een touwredding uitvoeren om zo het slachtoffer terug naar de kant te krijgen. Uiteindelijk is het slachtoffer met de auto vervoerd naar het hulpdienstengebouw, om daar verder onderzocht te worden.

Alle kandidaten kregen een aandenken mee naar huis en hadden enthousiaste verhalen te vertellen. De IJRB Jeugdcommissie bedankt alle helpers en zijn trots op de ouders (en kinderen) dat ze in wind en regen toch nog gekomen zijn naar de jeugddag en de reddingsshow.