Deze maand hebben er diverse examens plaatsgevonden in het zwembad. Net voor de zomervakantie kon een groot aantal leden hun diploma in ontvangst nemen.

ABC-examens

Op 17 juni werden de ABC-examens georganiseerd. Tijdens het examen moeten de kinderen laten zien dat zij diverse zwemonderdelen beheersen. Zo moeten ze onder andere een aantal banen kunnen zwemmen in zwemkleding, maar ook met gewone kleren aan (broek, shirt en schoenen). Ook moeten ze door een gat onder water heen zwemmen en drijven op hun buik en rug. Daarnaast zijn er per diploma verschillende andere onderdelen. Het laatste onderdeel van alle examens is watertrappelen.

In totaal zijn 29 kinderen geslaagd voor een A-, B- of C-diploma. Eén kind behaalde haar C-certificaat.


Bondsexamens

De ABC-diploma’s zijn vooral gericht op het leren zwemmen zelf. Daarnaast geeft de IJmuider Reddingsbrigade les in zwemmend redden. Hierbij wordt kinderen geleerd hoe ze anderen kunnen redden uit het water. De diploma’s die hierbij horen zijn Junior Redder 1 t/m 4, Zwemmend Redder 1 t/m 4 en Lifesaver 1 t/m 3. Voor deze diploma’s wordt twee keer per jaar afgezwommen. Dit worden bondsexamens genoemd, omdat de examens worden afgenomen door een examinator van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), de overkoepelende bond van reddingsbrigades in Nederland.

In totaal zijn er 50 leden geslaagd voor een bondsdiploma. Helaas zijn er ook een aantal leden gezakt. Zij kunnen een volgende keer opnieuw examen doen.
Alle kandidaten deden een praktijkexamen en de kandidaten voor Lifesaver 1 t/m 3 moesten daarnaast nog een theorie-examen afleggen.

Het behalen van Lifesaver 1 is één van de criteria om te mogen beginnen met de opleiding Junior Lifeguard op het strand. Zeven kandidaten zijn geslaagd voor Lifesaver 1 en zullen vanaf dit jaar mee gaan draaien met de cursus op het strand.