IJmuider Reddingsbrigade
Postbus 250 | 1970 AG | IJmuiden
Kennemerboulevard 480 | 1976 EL | IJmuiden

Opleidingen

Commissie Zwembad

Anti-spam e-mailadres

Taken van de commissie:
De commissie Zwembad zorgt voor het technische beleid in het zwembad en voor aansturing van de zweminstructeurs. De commissie regelt bijvoorbeeld het beheer van de wachtlijst, het oproepen van nieuwe zwemmende leden en alles rondom de zwemexamens. De aansturing van de zweminstructeurs en de indeling van de lesuren gaat via drie coördinatoren die ieder twee zwemuren voor hun rekening nemen. Zij worden hieronder ondersteund door het bestuurslid Zwembad.

De opleidingen

Zwem A-B-C
Het Zwem A-B-C beslaat de volledige elementaire zwemopleiding, van watervrij maken tot zelfstandig kunnen zwemmen in schoolslag, rugslag en borstcrawl met kleding aan. Vanaf de leeftijd van 5 jaar worden kinderen bij de IJRB opgeleid voor het A, B en C-diploma. In het ondiepe bad worden de kinderen eerst watervrij gemaakt en daarna worden de zwemslagen aangeleerd. Vervolgens gaan de zwemmers naar het diepe bad om conditie op te bouwen voor het examen.

Junior Redder 1 t/m 4
Na het behalen van het C-diploma worden zwemmers geacht zichzelf goed te kunnen redden in het water. Met Junior Redder 1 t/m 4 wordt een opstapje gemaakt naar het zwemmend redden, waarbij de zwemmer andere zwemmers helpt in geval van nood. De Junior Redder leert omgaan met een reddingsklos en reddingsbal en hoe een reddingspop opgedoken moet worden.

Zwemmend Redder 1 t/m 4
In de Zwemmend Redder-opleidingen wordt de zwemmer opgeleid tot zwemmend redder. De zwemmend redder leert andere zwemmers redden vanaf de kant en vanuit het water. Er wordt geleerd hoe je jezelf kan bevrijden wanneer een drenkeling je vastgrijpt en hoe je vervolgens de drenkeling veilig naar de kant krijgt. Er wordt ook gewerkt aan verbetering van de eigen zwemvaardigheden en aan de zwemconditie.

Lifesaver 1 t/m 3
Lifesaver 1 is het eerste zwemdiploma, waarbij ook theorie moet worden geleerd. Het betreft vragen over reddingsmethoden, gevaren en mogelijkheden voor preventie. Naast de theorie wordt ook de praktische kennis van het redden van drenkelingen uitgebreid, met meer bevrijdings- en vervoersgrepen. Bij Lifesaver 2 en 3 gaat dit nog een stap verder, omdat er ook geleerd wordt hoe je leiding moet geven bij waterongevallen. Voor Lifesaver 2 en 3 is een EHBO-diploma verplicht.

Instructeursopleiding
Onze zweminstructeurs worden opgeleid voor het lesgeven. Het eerste jaar krijgen zij een interne opleiding om te kijken of zij het lesgeven leuk vinden en welke diploma’s zij les willen geven. Zij geven dan les naast een ervaren instructeur. Daarna gaan de instructeurs een landelijk erkend diploma Instructeur niveau 2 of niveau 3 behalen door het werken aan prestatiedossiers en het uitvoeren van Proeven van Bekwaamheid (PvB’s). Het diploma wordt uitgegeven door de landelijke overkoepelende bond “Reddingsbrigade Nederland”. De kandidaten die een instructeursopleiding volgen, worden begeleid door een praktijkbegeleider, die een niveau 4-diploma heeft.