IJmuider Reddingsbrigade
Postbus 250 | 1970 AG | IJmuiden
Kennemerboulevard 480 | 1976 EL | IJmuiden

De strandploeg

De strandploeg van de IJRB bestaat uit ongeveer 60 vrijwilligers. De strandploeg is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bewakingstaak van de IJmuider Reddingsbrigade. Deze taak bestaat primair uit het preventief aanwezig zijn op het strand van IJmuiden en de direct hieraan grenzende gebieden, zoals het binnenmeer, de jachthaven en het duingebied.

Tevens zorgt de strandploeg van de IJRB voor het verlenen van hulp in dit gebied, als dat nodig is. In totaal moet de strandploeg jaarlijks tussen de 500 en 800 keer te hulp schieten. Het gaat hierbij veelal om kleine EHBO-inzetten en het terugvinden van vermiste ouders of kinderen, maar ook om ambulancevervoer en levensreddende handelingen.

De teamleiders

De teamleiders van de IJRB sturen de strandploeg aan tijdens bewakingsdagen en alarmopkomsten. Per dag of actie is één teamleider verantwoordelijk voor deze aansturing. De teamleiders zijn ervaren strandploegleden, die een speciale opleiding hebben gevolgd om teamleider te worden.

De teamleider is verantwoordelijk voor het leiden van de stranddienst en is herkenbaar aan zijn/haar groene shirt. De teamleider deelt de strandploegleden in en stimuleert ze de strandbewaking op een professionele wijze uit te voeren. Hij/zij treedt waar nodig corrigerend op.

De teamleider legt aan het einde van de bewakingsdag of alarminzet in een logboek de bijzonderheden van de dag vast en is verantwoordelijk voor het afhandelen van de verdere administratie (dagrapport, eventuele hulpverleningsrapporten en defectenrapporten). Ook is de teamleider het aanspreekpunt voor andere hulpdiensten.

De strandploegleden

De strandploegleden zorgen voor het uitvoeren van de bewakingsdienst of van de alarminzet. Zij worden geleid door de teamleider, maar zijn in staat om de meeste handelingen zelfstandig uit te voeren. Hierbij valt te denken aan het bemannen van de uitkijk en meldkamer, het patrouilleren op strand (lopend, rijdend of varend) en het verlenen van eerste hulp, wanneer dit nodig is.

De strandploegleden zijn uniform gekleed in een geel shirt of gele trui met een rode broek. De strandploegleden hebben diverse opleidingsniveaus en worden op basis hiervan ingedeeld.