De IJmuider Reddingsbrigade (IJRB), gevestigd aan Kennemerboulevard 480, 1976EL te IJmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacystatement.

Contactgegevens:
Zie onze contactpagina voor al onze contactgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De IJmuider Reddingsbrigade verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze leden/donateurs:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer.

Gegevens die wij verwerken bij een bezoek aan onze website:
– IP-adres;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website;
– Internetbrowser en apparaattype.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
De IJmuider Reddingsbrigade verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheidsgegevens (indien door u aangeleverd)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder of jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via . Desgewenst verwijderen wij dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
De IJmuider Reddingsbrigade verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw lidmaatschap en de daarbij behorende contributie;
– Om diensten, zoals de zwemlessen, goed en veilig te verzorgen;
– Voor communicatie en/of uitnodigingen betreffende activiteiten van de vereniging;

De IJmuider Reddingsbrigade verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie.

Maakt de IJRB gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?
De IJmuider Reddingsbrigade neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van de IJmuider Reddingsbrigade) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
De IJmuider Reddingsbrigade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– Persoonsgegevens op de wachtlijst: 6 maanden na aangeven niet lid te worden;
– Persoonsgegevens van betalende leden/donateurs: zolang het lidmaatschap loopt, daarna gaan beperkte gegevens naar het archief;
– Gegevens na aanleiding van éénmalig contact of proefleden: tot maximaal 3 maanden na het laatste contact.

Worden er persoonsgegevens met derden gedeeld?
De IJmuider Reddingsbrigade verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ons ledensysteem, de overkoepelende bond Reddingsbrigade Nederland of de uitgifte van diploma’s. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De IJmuider Reddingsbrigade blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Bij het verzenden van formulieren via deze website, worden de gegevens gecontroleerd door de anti-spam (ReCaptcha) van Google.
Bij het achterlaten van een reactie op een nieuwsbericht, wordt het bericht gecontroleerd door AntispamBee. Deze gegevens worden echter niet bewaard door AntispamBee.

Welke cookies, of vergelijkbare technieken, gebruiken wij?
De IJmuider Reddingsbrigade gebruikt alleen technische, functionele en analystische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Onze cookies worden niet gebruikt voor het aanbieden van advertenties.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga, _gat en _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Welke gegevens kan ik inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de IJmuider Reddingsbrigade. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

De IJmuider Reddingsbrigade wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?
De IJmuider Reddingsbrigade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via .