Jaarverslag IJmuider Reddingsbrigade 2022

2022 was, na de afgelopen coronajaren, een jaar met minder beperkingen wat betreft reizen en het samenzijn met anderen. Alleen in januari hebben we nog een aantal zwemlessen niet door kunnen laten gaan. Voor de IJRB betekende dit dat alle activiteiten in de rest van het jaar weer hun normale doorgang konden vinden. Op deze pagina leest u enkele kenmerken uit het jaarverslag en vindt u een link om het gehele jaarverslag te downloaden.

Inleiding

In 2022 is het zwemmend aantal leden in het zwembad gestegen en ook is de doorstroming binnen de baden weer aan het stijgen naar het gewenste niveau. Ook dit jaar is er naast het lesgeven weer veel tijd geïnvesteerd in en door de instructeurs om verschillende diploma’s te behalen, waarmee de instructeursgroep als geheel is gegroeid.

De zomer was een zonnige Nederlandse zomer wat het weer betreft, en dat zien we ook terug in het aantal hulpverleningen. Deze waren weer op een ‘normaal’ niveau ten opzichte van de coronaperiode. De situatie met betrekking tot het uitzicht vanuit hulpdienstengebouw ‘De Waecker’ is het afgelopen jaar wederom verslechterd. Het duin aan de zuid- en westkant van het gebouw blijft maar aangroeien, waardoor het directe uitzicht op het strand en de zee steeds minder wordt. We hadden de hoop om in 2022 één van de oplossingen, samen met de gemeente Velsen, concreet te maken. Dit is echter niet gelukt. De IJRB blijft bij de gemeente aandringen op een langdurige oplossing, om zo de veiligheid op het strand weer terug te brengen naar het gewenste niveau.

Sinds 2022 heeft de IJmuider Reddingsbrigade een subsidieovereenkomst met de gemeente Velsen. Hierdoor wordt het grootste gedeelte van de uitgaven gedekt door de gemeente. Het overgebleven deel wordt door de IJRB bekostigd uit sponsoring, donaties en evenementen. In 2022 hebben met name de gestegen kosten voor brandstof, gas en elektra een grote impact gehad op de het resultaat. De IJRB gaat daarom in 2023 ook verder met het onderzoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming.

Ik wil vanuit mijn kant iedereen die een grote of kleine bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten van de IJRB het afgelopen jaar, bedanken voor zijn of haar inzet.

Sven van den Goorbergh, Voorzitter

Ik ben al onze leden dankbaar voor hun inzet en loyaliteit aan de IJRB; het zijn geen makkelijke jaren geweest. We kunnen nu in ieder geval weer volle kracht vooruit!

Irene Bal, Secretaris

Leden aantallen

0
Leden
0
Stijging t.o.v. 2021
0
Zwemmende leden
0
Stijging t.o.v. 2021

Hulpverleningen

Hulpverleningen

Hoeveel hulpverleningen doet de IJRB?

Hulpverleningen

Totaal hulpverleningen (inclusief piersluitingen) 382
Redding (levensbedreigend) 13
Assistentie (niet levensbedreigend) 50
EHBO 53
Klein EHBO 165
Ambulancevervoer 10
EHBO met vervoer 33
Vondeling/vermist 18
Evenementen 17
Overige 0
Afsluitingen Zuidpier (dagen) 123
Afsluitingen Noordpier (dagen) 74
Afsluitingen Zuidpier 24
Afsluitingen Noordpier 16

Locatie

Waar vinden de hulpverleningen plaats?

Locatie

Binnenmeer 0
Boulevard 2
Buiten bewakingsgebied 3
Duingebied 5
Havens/sluizen 3
IJmuiderstrand (groot) 99
IJmuiderstrand (klein) 12
Jachthaven 4
Noordpier 1
Op zee (binnen de pieren) 2
Op zee (zuidzijde pieren) 29
Op zee (noordzijde pieren) 1
Parkeerplaats 1
Paviljoen 8
Strandhuisje 12
Velsen-Noord 2
Zuidpier 5

Samenwerking

Hoevaak werken we samen?

Samenwerking

Ambulance 43
Politie 11
Dierenambulance 10
KNRM 9
Kustwacht 7
RB Wijk aan Zee 7
Brandweer 3
RB Bloemendaal 3
Traumahelikopter 2
EHBZ 1
Rode Kruis 1
RB Zandvoort 1
Overige 1

De uitkijk toren heeft steeds minder uitzicht

Werkuren

Strandbewaking

Reddingspost De Waecker was in 2022 108 dagen geopend. Dat waren 848,5 uren. De strandploeg bestond in 2022 uit 79 vrijwillige strandploegleden die minimaal 1 dienst hebben gedaan. In totaal besteedden alle strandploegleden samen 7.337 uur aan strandbewaking.

Opleidingen

In 2022 werd 138 keer cursus gegeven. Er waren 15 interne en een aantal externe instructeurs betrokken bij deze opleidingen. In totaal werd er door de instructeurs 270 uur les gegeven. Er waren 90 actieve leden (strandploeg en zweminstructeurs) die minimaal 1 opleidingsmoment hebben bijgewoond in 2022.

Alarmploeg

In 2022 is de alarmploeg in totaal 41 keer opgeroepen door de regionale meldkamer of de Kustwacht. Dat heeft 33 inzetten opgeleverd. De overige keren was het incident al opgelost bij aankomst van de alarmploeg of betrof het een loze alarmering.

Evenementen

In 2022 is de IJRB bij in totaal 17 evenementen of bijzondere bewakingen actief geweest. Bij geen van de evenementen waarbij de IJRB een preventieve taak heeft uitgevoerd, zijn ernstige ongelukken gebeurd. Door de IJRB zijn in totaal 708,5 mensuren in evenementen gestoken.

Opleidingen