Afgelopen zondagmorgen kregen wij het droeve bericht dat Brenda Kooiman op 35-jarige leeftijd is overleden.

Brenda was sinds 1994 actief binnen de IJmuider Reddingsbrigade. Met groot enthousiasme en betrokkenheid was zij actief op het strand en in het zwembad. Zij was als zwembadinstructeur nauw betrokken bij de opleiding van onze aspirantinstructeurs en instructeurs voor niveau 2 en 3. Zij maakte tevens deel uit van de technische commissie zwembad en was ook actief als lid van de jeugdcommissie.

Met bewondering en respect hebben wij gekeken naar de manier waarop zij met haar ziekte omging. Helaas heeft zij deze ziekte niet kunnen overwinnen. Wij wensen Jelle, Flynn, Maylinn, Peter, haar ouders en andere naasten veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Hans Rozemeijer,
voorzitter.