IJmuider Reddingsbrigade
Postbus 250 | 1970 AG | IJmuiden
Kennemerboulevard 480 | 1976 EL | IJmuiden

Organisatie

De IJmuider Reddingsbrigade is 1 van de ongeveer 180 reddingsbrigades in Nederland. De reddingsbrigades zijn aangesloten bij een overkoepelende bond; Reddingsbrigade Nederland. De meeste reddingsbrigades zijn lokale zwemverenigingen, maar er komen steeds meer reddingsbrigades met een bewakingsgebied. Deze brigades bevinden zich met name rond de grote rivieren, grote binnenwateren en de Nederlandse kust. Tevens zorgen meerdere reddingsbrigades voor een bemanning van de rampenvloot; een vloot die kan worden ingezet als er een watersnoodramp dreigt of gaande is. De IJRB is lid van deze rampenvloot.

Organisatiestructuur

Het bestuur – bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid Strand en bestuurslid Zwembad – vormt de bovenste laag van de organisatie. Vanuit het bestuur wordt door de desbetreffende bestuursleden een zwembadtak en een strandtak aangevoerd (zie organigram hieronder).

De zwembadtak:
Het bestuurslid Zwembad coördineert de Technische Commissie Zwembad, die zorg draagt voor de organisatie van de zwemlessen van de IJRB. Tevens is het bestuurslid Zwembad aanspreekpunt richting het bestuur voor de coördinatoren van de verschillende lesuren, voor de beheerder van de wachtlijst en voor de jeugdcommissie. De zweminstructeurs vallen onder de verantwoordelijkheid van de lesuurcoördinatoren (zie organigram hieronder).

De strandtak:
Het bestuurslid Strand is de bindende persoon tussen het bestuur en de commissie Strand. Deze commissie Strand bestaat uit vier coördinatoren: Bewaking, Evenementen, Materiaal en Opleidingen.

De coördinator Bewaking stuurt de teamleiders, de strandploeg en de alarmploeg aan en zorgt voor alle algemene zaken rondom de strandbewaking. De coördinator Evenementen regelt alles rondom evenementen waarbij de IJRB betrokken is. De coördinator Materiaal stuurt de verschillende materiaalbeheerders aan en zorgt voor aanschaf en onderhoud van het materiaal. De coördinator Opleidingen coördineert het opleidingstraject van de IJRB en is het aanspreekpunt voor de verschillende strandinstructeurs (zie organigram hieronder).

De nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt gemaakt in opdracht van het bestuur en bevat informatie over de IJmuider Reddingsbrigade met nieuws uit het zwembad en van het strand. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks en wordt verstuurd naar leden, sponsors en donateurs van de IJRB, die zich hierop geabonneerd hebben.

Organigram