IJmuider Reddingsbrigade
Postbus 250 | 1970 AG | IJmuiden
Kennemerboulevard 480 | 1976 EL | IJmuiden

Zwembad

Op dit gedeelte van de website vindt u alle informatie over het zwembad en de zwemmende activiteiten van de IJmuider Reddingsbrigade.

Gebruik het menu hiernaast om snel de informatie te vinden die u zoekt.

Licentie Nationale Zwemdiploma’s
Zwemlesaanbieders die het enige echte Zwem-ABC uitgeven, worden getoetst door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Alleen als aan de kwaliteitseisen is voldaan, mag het Zwem-ABC worden uitgegeven. De IJmuider Reddingsbrigade is één van die zwemlesaanbieders.

Met de Licentie Nationale Zwemdiploma’s kies je voor zekerheden, zoals;
- Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers die werken volgens de Gedragscode Zwembranche, die een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben en die blijven bijgeschoold.
- Een heldere zwemlesmethode met voortgangsbewaking.
- Erkende zwemdiploma’s die voldoen aan de Nationale Zwemveiligheidsnormen.
- Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.