IJmuider Reddingsbrigade
Postbus 250 | 1970 AG | IJmuiden
Kennemerboulevard 480 | 1976 EL | IJmuiden

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de IJmuider Reddingsbrigade wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur wordt aangevuld met een bestuurslid Strand en een bestuurslid Zwembad. Zij sturen de commissie Strand respectievelijk de commissie Zwembad aan.

De bestuursleden worden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering benoemd door de leden van de IJRB. Ze hebben een benoeming voor 3 jaar, daarna kunnen zij zich herkiesbaar stellen.

Organigram

Het huidige bestuur

Het huidige bestuur van de IJRB bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Hans Rozemeijer
  • Secretaris: Ron de Vlieger
  • Penningmeester: Wim Hartog
  • Bestuurslid Strand: Kees Buis
  • Bestuurslid Zwembad: Dennis Uijtendaal