IJmuider Reddingsbrigade
Postbus 250 | 1970 AG | IJmuiden
Kennemerboulevard 480 | 1976 EL | IJmuiden

Opleidingen

Commissie Opleidingen

Anti-spam e-mailadres

Taken van de commissie:
De commissie Opleidingen zorgt voor het op peil brengen en houden van het opleidingsniveau van de strandploegleden van de IJRB. Hiervoor worden diverse cursussen georganiseerd. Deze cursussen worden gegeven door interne en externe instructeurs.

De coördinator Opleidingen bewaakt het opleidingstraject van de strandploegleden en roept nieuwe strandploegleden op uit het zwembad. Tevens zorgt de coördinator voor een deskundige groep instructeurs en een goed cursusaanbod. Samen met de instructeurs bepaalt de coördinator jaarlijks wie voor welke opleiding in aanmerking komt.

De opleidingen

Junior Lifeguard
Beginnende strandwachten worden opgeleid als Junior Lifeguard. Ze krijgen theoretisch onderwijs over zee, wind, stroming, getijden en het werk van reddingsbrigades. In de praktijkoefeningen moeten ze diverse reddingsmethoden uitvoeren en leren ze zichzelf en anderen te redden in zee. Instroomeisen zijn het EHBO-diploma, Lifesaver 1 (zwembad) en een leeftijd van minimaal 16 jaar.

Junior Lifeguard Schipper
Na het behalen van het Junior Lifeguarddiploma kunnen de strandwachten verder met de vaaropleiding Junior Lifeguard Schipper. Hier krijgen ze basale theoretische kennis bijgebracht over reddingsbrigadevaartuigen, vaar- en sleeptechnieken, schiemannen en regelgeving op open water en zee. Ze leren verder de langzame boten (vlet en SB-Cat) besturen, waarbij aandacht wordt gegeven aan vaargedrag, vaartechnieken, reddingsmethoden en omgang met het materiaal. Na het behalen van het diploma zijn de redders inzetbaar als schipper langzame boot.

Lifeguard
De Lifeguardopleiding is een voortzetting van Junior Lifeguard. Van Lifeguard wordt verwacht dat ze in diverse situaties leiding kunnen geven aan een groep strandwachten. De theorielessen zijn uitgebreider en gedetailleerder dan bij Junior Lifeguard en ook in de praktijk wordt er dus meer verwacht van Lifeguards, met name op het gebied van leidinggeven.

Lifeguard, specialisatie reddingsbrigadechauffeur
De opleiding tot Lifeguard bevat een specialisatie voor reddingsbrigadechauffeur, waar chauffeurs worden opgeleid om met een reddingsbrigadevoertuig te rijden. Het gaat hierbij om rijden met optische en geluidssignalen, terreinrijden en rijden met aanhangers. Ook veilig leren rijden over een druk strand maakt deel uit van de opleiding. Instroomeisen zijn Lifeguard en EHBO en vanzelfsprekend een rijbewijs.

Lifeguard Schipper
In Junior Lifeguard Schipper zijn de strandwachten opgeleid voor de langzame boten van de IJRB. In de vervolgopleiding Lifeguard Schipper worden zijn getraind om te kunnen varen met de snelle reddingsboten (VSR en Rescue 2). Hun theoretische kennis wordt uitgebreid, met name op het gebied van regelgeving, betonning & bebakening en navigatie. Na het behalen van hun diploma zijn de strandwachten inzetbaar als schipper snelle boot. De minimale leeftijd om deze opleiding te volgen is 18 jaar.

EHBO Beginners
De opleiding voor het Eenheidsdiploma EHBO van Het Oranje Kruis wordt jaarlijks georganiseerd voor leden van de IJRB. In deze opleiding worden de leden theoretisch en praktisch onderwezen over ziektebeelden, levensreddende handelingen en eerste hulp bij ongelukken. De cursus is inclusief reanimatie en bediening AED (automatische externe defibrillator). Het diploma is verplicht voor vrijwel alle andere opleidingen binnen de reddingsbrigade.

EHBO Gevorderden
Om het behaalde Eenheidsdiploma EHBO geldig te houden en regelmatig de EHBO-kennis op te frissen organiseert de IJRB een jaarlijkse cyclus van EHBO-herhalingslessen. Hierin wordt niet alleen de verplichte stof herhaald, maar wordt ook dieper ingegaan op specifieke hulpverleningssituaties bij de reddingsbrigade. Hierbij valt te denken aan onderkoeling of stabilisatie en vervoer van slachtoffers met mogelijk nekletsel.

Brandpreventie – Kleine Blusmiddelen
In deze cursus krijgen alle strandwachten uitleg over het ontstaan van brand, brandpreventie en het gebruik van verschillende soorten kleine blusmiddelen. Het gebruik van de kleine blusmiddelen wordt vervolgens ook in de praktijk geoefend. De cursus wordt gegeven door het bedrijf ProFhire, één van onze sponsors.